Abonnementsbetingelser for Klub Riidr

Som abonnent af Klub Riidr får du adgang til at vælge og downloade op til 8 nye e-bøger, blandt de bøger der er tilgængelig i Klub Riidrs udvalg, hver måned, så længe dit medlemskab er aktivt. Abonnementet gælder for én person.

Der kan ligeledes være andre fordele knyttet til dit medlemskab og specifikationer ved hvert abonnement, disse vil fremgå af beskrivelsen på klubriidr.dk

Du kan til enhver tid se hvilke e-bøger der er tilgængelige på klubriiidr.dk eller ved at se på bogens detaljeside på https://politikenbooks.dk/shop/

Registrering

Abonnementet tegnes online ved registrering på http://klubriidr.dk, på Politiken Books eller via specifik kampagne.

For at blive abonnement skal du være fyldt 18 år.

Betaling

Abonnementet er forudbetalt, og du betaler kr. 39,00 pr. måned for retten til at downloade op til 8 e-bøger blandt de bøger, der er tilgængelig i Klub Riidrs udvalgskatalog hver måned.

Abonnementet træder i kraft umiddelbart efter, at du har oprettet dig gennem http://klubriidr.dk eller https://politikenbooks.dk/shop/, og betaling er gennemført.

Du kan altid administrere dit abonnement og se næste betalingsdato via dine indstillinger på Politiken Books hjemmeside https://politikenbooks.dk/shop/

Adresseoplysninger

Det er dit ansvar at sørge for, at din e-mail adresse og øvrige personlige oplysninger er korrekte og du er forpligtet til løbende at opdaterede dine oplysninger, såfremt der sker ændringer i disse.

Al korrespondance fra Politiken Books, herunder korrespondance vedrørende abonnementsfornyelse, ændringer i priser mv., vil blive fremsendt til den angivne e-mail adresse. Politiken Books fraskriver sig et hvert ansvar i forbindelse med at du ikke modtager e-mails som er fremsendt til den af dig angivne e-mailadresse.

Så længe du er abonnent kan Politiken Books sende dig e-mails i forbindelse med dit abonnement. Disse e-mails vil typisk handle om nye bøger, og kan også indeholde promovering af andre produkter som vi skønner kan være relevante

Politiken Books har ret til at kommunikere med abonnenter via post, telefon, SMS eller e-mail. Kommunikationen vil typisk handle om nye bøger, og kan også indeholde promovering af andre produkter, som vi skønner kan være relevante.

Betingelser for Klub Riidr abonnement

Abonnementet er endvidere underlagt de til enhver tid gældende betingelser for køb via Politiken Books betingelser. Hvis disse betingelser ændrer sig, vil du modtage en e-mail, der gør opmærksom på ændringerne.

Det er ikke muligt at få udbetalt penge, som du har købt Klub Riidr abonnement for eller få tilbagebetalt penge for ikke udnyttede downloads af abonnementsberettigede e-bøger.

Abonnenten har pligt til at ændre sine personlige oplysninger ved f.eks. oprettelse af ny e-mailadresse eller ved brug af nyt kreditkort. Abonnenten kan kun ændre dine abonnementsoplysninger og opsige sit abonnement ved at logge ind på sin profil hos politikenbooks.dk.

Politiken Books forbeholder sig ret til at varsle en forhøjelse af den månedlige abonnementspris med en måneds varsel til begyndelse af en abonnementsperiode. Ændrede abonnementspriser og vilkår meddeles abonnenten via e-mail.

Opsigelse og automatisk forlængelse

Abonnementet kan opsiges på politikenbooks.dk senest dagen inden påbegyndelse af en ny periode. Dit abonnement forlænges automatisk, indtil det opsiges. Ved forlængelse trækkes betalingen automatisk på det kreditkort, der anvendtes ved første betaling.

Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse af abonnementet og du vil fortsat blive opkrævet eventuelle udeståender.

Politiken Books forbeholder sig rettighed til at lukke for abonnementsløsningen med en måneds varsel. Politiken Books har endvidere ret til at hæve aftalen med en abonnent med umiddelbar virkning, hvis der er grund til mistanke om, at abonnenten ikke opfylder denne aftales vilkår.

Fortrydelsesret

Købet er ikke omfattet af reglerne om 14 dages fortrydelsesfrist, idet første levering sker digitalt umiddelbart efter, at købet er gennemført. Når du accepterer købet, giver du samtidig samtykke til at levering begynder uden ophold.

Persondata

Politiken Books har ikke adgang til betalingsoplysninger, idet disse behandles af politikenbooks.dk efter de mest optimale datasikkerheds-teknologier. Der henvises til politikenbooks.dk’s betalingsbetingelser.

Navn og mailadresse bruges primært til at orientere om bøger og andre fordele i forbindelse med dit abonnement, og slettes umiddelbart efter abonnementsperiodens udløb.

Spørgsmål og svar

Du kan desuden finde flere spørgsmål og svar på vores support http://support.politikenbooks.dk