Politiken Books streaming abonnementsbetingelser

Som abonnent af Politiken Books streaming får du adgang til at læse de e-bøger og lydbøger, der er tilgængelige i Politiken Books streamings udvalgskatalog, så længe dit medlemskab er aktivt.

Du kan til enhver tid se om en e-bog eller lydbog er tilgængelig i abonnementet i streaming-universet på politikenbooks.dk eller ved at se på bogens detaljeside på politikenbooks.dk.

Registrering

Abonnementet tegnes online ved registrering på politikenbooks.dk/streaming eller via en af Politiken Books samarbejdspartnere.

For at blive abonnent skal ud være over 18 år. Tjenesten må kun bruges af privatpersoner til egne, private formål.

Begrænsninger i brug af tjenesten

Brugen af tjenesten er personlig. Abonnenter må ikke benytte tjenesten på måder, der ligger uden for tjenestens anvendelsesområde eller bruge tjenesten på anden måde end den er tiltænkt.

Det er ikke tilladt at forsøge at printe eller kopiere indhold, kunstigt øge antallet af læsninger/lytninger eller overdrage brugernavn og password til tredjepart.

Politiken Books er berettiget til at lukke adgangen til tjenesten, såfremt der findes grund til at tro, at tjenesten misbruges.

Betaling

Abonnementet er forudbetalt. Som abonnent på Jyllands-Posten modtager du 50 % MitJP rabat i 12 måneder fra abonnementet træder i kraft og du betaler kr. 59,50 pr. måned (Normal pris kr. 119 pr.måned) for retten til at streame e-bøger eller lydbøger blandt de bøger der er tilgængelige i Politiken Books streaming udvalgskatalog. Opsiges abonnementet hos Jyllands-Posten i de første 12 måneder fortsætter rabatten på Politiken Books streaming abonnementet perioden ud. Efter 12 måneder forsætter abonnementet til normal pris på kr. 119 pr. måned.

Abonnementet træder i kraft umiddelbart efter at du har oprettet dig gennem Politikenbooks.dk og betaling er gennemført.

Du kan altid administrere dit abonnement og se næste betalingsdato via dine indstillinger på Politiken Books hjemmeside politikenbooks.dk

Adresseoplysninger

Det er dit ansvar at sørge for, at din e-mail adresse og øvrige personlige oplysninger er korrekte og du er forpligtet til løbende at opdaterede dine oplysninger, såfremt der sker ændringer i disse.

Al korrespondance fra Politiken Books, herunder korrespondance vedrørende abonnementsfornyelse, ændringer i priser mv. vil blive fremsendt til den angivne e-mailadresse. Politiken Books fraskriver sig et hvert ansvar i forbindelse med at du ikke modtager e-mails, som er fremsendt til den af dig angivne e-mailadresse.

Så længe du er abonnent kan Politiken Books sende dig e-mails i forbindelse med dit abonnement. Disse e-mails vil typisk handle om nye bøger. De kan også indeholde promovering af andre tilsvarende produkter, som vi skønner kan være relevante, medmindre du har frabedt dig dette.

Betingelser for Politiken Books streaming abonnement

Abonnementet er endvidere underlagt de til enhver tid gældende betingelser for køb via politikenbooks.dk

Politikenbooks.dk/betingelser

Hvis disse betingelser ændrer sig, vil du modtage en e-mail, der gør opmærksom på ændringerne.

Det er ikke muligt at få udbetalt penge, som du har købt Politiken Books streaming abonnement for.

Du kan kun ændre dine abonnementsoplysninger og opsige dit abonnement ved at logge ind på din profil hos politikenbooks.dk

Politiken Books forbeholder sig ret til at varsle en forhøjelse af den månedlige abonnementspris med en måneds varsel.

Har du adgang til abonnementet via en samarbejdspartner er partnerens betingelser for adgang gældende.

Tjenesten kan benyttes offline. Tilgang til offline indhold ophører såfremt kunden ikke betaler sit abonnement. Tjenesten må kun have én samtidig bruger online fra én enhed ad gangen. Såfremt abonnenten ønsker at tilgå tjenesten fra en anden enhed, skal abonnenten være logget ud på andre enheder, før abonnenten tilgår tjenesten fra en ny enhed. Abonnenten kan højst have 5 bøger i sit bibliotek ad gangen.

Politiken Books forbeholder sig retten til løbende og uden varsel af ændre indholdet og udbuddet af tjenesten.

Opsigelse og automatisk forlængelse

Abonnementet kan opsiges på Politikenbooks.dk. Dit abonnement forlænges automatisk, indtil det opsiges.

Abonnementet kan opsiges ved udgangen af bindingsperioden.

Ved opsigelse af tjenesten i en eventuel gratis prøveperiode, tilbudt til nye kunder, vil der blive lukket for adgang til tjenesten med øjeblikkelig virkning. Ønsker man på et senere tidspunkt at genoptage sit abonnement, bliver man trukket for én måneds abonnement inden man kan få adgang til tjenesten.

Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse af abonnementet og du vil fortsat blive opkrævet eventuelle udeståender.

Forlængelse sker for samme periode som hidtil tegnet til den til enhver tid værende dagspris og på de aktuelt gældende abonnementsbetingelser. Ved forlængelse trækkes betalingen automatisk på det kreditkort, der anvendtes ved første betaling.

Politiken Books forbeholder sig rettighed til at lukke for abonnementsløsningen med en måneds varsel.

Fortrydelsesret

Abonnenten kan fortryde aftale om indgåelse af abonnement til tjenesten i op til 14 dage efter aftalens indgåelse. Fortrydelsesretten bortfalder dog straks når abonnenten tager tjenesten i brug. Ibrugtagen sker første gang abonnenten logger ind på tjenesten ved brug af brugernavn og adgangskode.

Persondata

Alle personoplysninger behandles efter gældende lov om persondata. Politiken Books har ikke adgang til betalingsoplysninger, idet disse behandles af PayEx efter de mest optimale datasikkerheds-teknologier. Der henvises til Politiken Books betalingsbetingelser på politikenbooks.dk/betingelser.

Navn og e-mailadresse bruges primært til at orientere om bøger og andre fordele i forbindelse med dit abonnement, og slettes umiddelbart efter abonnementsperiodens udløb.

Abonnenten er forpligtet til straks at informere Politiken Books om eventuel mistanke om uautoriseret brug af brugernavn og adgangskode.

Spørgsmål og svar

Du kan desuden finde flere spørgsmål og svar på vores support forum.