Anacharsis (e-bog) af Chr. Gorm Tortz
Tilføj til ønskeliste
Chr. Gorm Tortzen (forfatter), Ole Balslev (forfatter)

Anacharsis e-bog

DKK 74
(0)
Oldtidens grækere kendte en historie om en fremmed, der engang kom på besøg fra sit fjerne hjemland Skythien. I Athen mødte han selveste den vise Solon, men Anacharsis (det hed den fremmede) var bestemt ikke imponeret af, hvad han så: Bystaten med demokratiet, sporten, undervisningen, skuespillene, religionen – kort sagt hele den klassiske græske kultur, som vi kender den – blev vurderet med friske øjne, og Anacharsis måtte gang på gang ryste på hovedet af grækerne og deres mærkelige måde at ...
DKK 74
Undertitel En antik Rousseau og hans samfundskritik
Forfattere Chr. Gorm Tortzen (forfatter), Ole Balslev (forfatter)
Udgivet 1 januar 2007
Længde 80 sider
Genrer
Sprog Danish
Format pdf
Beskyttelse Adobe DRM
ISBN 9788763507950
Oldtidens grækere kendte en historie om en fremmed, der engang kom på besøg fra sit fjerne hjemland Skythien. I Athen mødte han selveste den vise Solon, men Anacharsis (det hed den fremmede) var bestemt ikke imponeret af, hvad han så: Bystaten med demokratiet, sporten, undervisningen, skuespillene, religionen – kort sagt hele den klassiske græske kultur, som vi kender den – blev vurderet med friske øjne, og Anacharsis måtte gang på gang ryste på hovedet af grækerne og deres mærkelige måde at indrette sig på.Anacharsis-skikkelsen er en helt igennem græsk opfindelse og optræder i litteraturen fra den første prosaforfatter og langt ned i romersk kejsertid. Kulturkritikeren viser den græske – og dermed også den moderne vesterlandske – kultur i et troldspejl, som også senere europæiske samfundsrevsere har holdt op for os. I Anacharsis kommer den kulturradikale skyther for første gang til orde på dansk.Hovedteksten i denne bog er skrevet af Lukian (ca. 120-180 e.Kr.). Lukian er på sin vis selv en Anacharsis: Han blev født i Samosata ved Eufrat, i Romerrigets yderkant, og har selv måttet læse sig til den græske kultur og det klassiske græske sprog, som han lærte at beherske til fuldkommenhed. I dialogen Anacharsis forener han den veletablerede historie om barbaren Anacharsis og hans besøg hos Solon med en veloplagt rundvisning i et delvis fiktivt, demokratisk Athen i de gode gamle dage. Lukians dialog er en fremragende introduktion til faget oldtidskundskab, og med Solon som den engagerede lærer er læseren i de bedste hænder.Ole Balslev, f. 1935, fhv. lektor i græsk, latin og oldtidskundskab ved Ribe Katedralskole, Holstebro Gymnasium, Mulernes Legatskole, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.Chr. Gorm Tortzen, f. 1951, lektor i græsk, latin og oldtidskundskab ved Helsingør Gymnasium og Københavns Universitet. Hver for sig har de oversat græske og latinske tekster og skrevet lærebøger til begge sprog. Sammen har de udgivet en række hjælpemidler til græsk sprog og grammatik.EnglishThe ancient Greeks knew a story of a stranger who came on a visit from his distant native land Scythia. In Athens he met none other than Solon the Wise, yet Anacharsis (this was the stranger’s name) was definitely not impressed by what he saw: the city-state with its democracy, sports, teaching, plays, religion – in short the entire classical Greek culture as we know it – was appraised by a fresh pair of eyes, and time after time Anacharsis had to shake his head at the Greeks and their peculiar ways of making their arrangements. The character of Anacharsis is a Greek invention through and through and appears in the literature of the first prose writer and far down into Roman imperial times. The cultural critic shows the Greek – and thus also the modern Western – culture in a magic mirror which subsequent European social castigators too have held up for us. In Anarcharsis the cultural radical Scythian is allowed to speak for the first time in Danish. The principal text of this book is written by Lucian (approx. 120-180 AD). Lucian is in his own way Anarcharsis: he was born in Samosata by Euphrat on the edge of the Roman Empire and had to acquaint himself through independent study with Greek culture and the classical Greek language, which he came to master to perfection. In the dialogue of Anarcharsis he combines the well-established story of the barbarian Anacharsis and his visit with Solon with a good-humoured tour of a partly fictional democratic Athens in the good old days. Lucian’s dialogue is an excellent introduction to the subject of classical studies, and with Solon as the dedicated teacher the reader is in the best of hands. Ole Balslev (born 1935) is a former lecturer of Greek, Latin and classical studies at Ribe Katedralskole, Holstebro Gymnasium, Mulernes Legatskole, University of Southern Denmark and the University of Aarhus. Chr. Gorm Tortzen (born 1951) is a lecturer of Greek, Latin and classical studies at Helsingør Gymnasium and University of Copenhagen. They have translated Greek and Latin texts seperately and written textbooks for both languages. Together they have published several companions for the Greek language and grammar. Forlagets emneord: Græsk-romersk oldtid - Antik litteratur - Dansk