Arbejdsmarkedsregulering (e-bog) af H
Tilføj til ønskeliste
Henning Jørgensen (forfatter), Flemming Ibsen (forfatter), Laust Høgedahl (forfatter), Peter Nielsen (forfatter), Anette Borchorst (forfatter), Ole Busck (forfatter), Flemming Larsen (forfatter)

Arbejdsmarkedsregulering e-bog

DKK 329
(0)
Arbejdsmarkedsregulering indeholder for første gang samlede fremstillinger af det danske arbejdsmarkeds måde at blive reguleret på – både historisk og aktuelt – og hvordan og hvorfor regulering og magt hænger sammen. Mere konkret indeholder bogen: En præsentation og ajourført introduktion til ”Den danske model”, den særlige måde at regulere arbejdsmarkedet på ved hjælp af arbejdsmarkedets parter og staten. En beskrivelse og analyse af de væsentligste aktører og deres strategier, sams...
DKK 329
Forfattere Henning Jørgensen (redaktør), Henning Jørgensen (forfatter), Flemming Ibsen (forfatter), Laust Høgedahl (forfatter), Peter Nielsen (forfatter), Anette Borchorst (forfatter), Ole Busck (forfatter), Flemming Larsen (forfatter)
Udgivet 10 december 2014
Længde 323 sider
Genrer Samfund og Politik, Faglitteratur
Sprog Danish
Format pdf
Beskyttelse Adobe DRM
ISBN 9788757497953
Arbejdsmarkedsregulering indeholder for første gang samlede fremstillinger af det danske arbejdsmarkeds måde at blive reguleret på – både historisk og aktuelt – og hvordan og hvorfor regulering og magt hænger sammen. Mere konkret indeholder bogen:
  • En præsentation og ajourført introduktion til ”Den danske model”, den særlige måde at regulere arbejdsmarkedet på ved hjælp af arbejdsmarkedets parter og staten.
  • En beskrivelse og analyse af de væsentligste aktører og deres strategier, samspil og mulige sendrægtighed eller forandringsiver. Især fagbevægelsens situation og partssystemets problemer tildeles opmærksomhed.
  • Kritiske analyser af, hvordan ændringer på arbejdsmarkedet fanges op fagligt og politisk. Det gælder på den ene side aftale- og samarbejdssystem og på den anden f.eks. arbejdsmiljøindsatsen.
  • Forklaringer på, hvordan aktørhandlinger og institutioner hænger sammen, og hvorfor det undertiden kan være svært for arbejdsmarkedets parter og staten at finde løsninger på opståede problemer.
  • Perspektiverendediskussioner af, hvad ydre pres og indre krav sætter af fornyelsesproblemer for arbejdsmarkedsreguleringen, men også af, hvor betydningsfuld partsregulering vil være i fremtiden.
Det er ikke en ukritisk lovsang til ”Den danske model”, men analyser af grundtræk, pres, problemer og problemløsninger i arbejdsmarkedsreguleringen. DNA ´et i dansk aktørsamspil og regulering er søgt indkredset og vurderet.