EU's Udbudsregler - i dansk kontekst
Tilføj til ønskeliste Gratis uddrag
  • Tilføj til bibliotek
  • Læs gratis uddrag
  • Embed-kode
Ruth Nielsen (forfatter), Grith Skovgaard Ølykke (forfatter)

EU's Udbudsregler - i dansk kontekst e-bog

DKK 649
(0)
EU’s Udbudsregler– i dansk kontekst omhandler udbud af offentlige kontrakter i Danmark og EU med hovedvægten på EU-reglerne, herunder EU’s udbudsdirektiv fra 2014. Bogen har primært et teoretisk sigte. Den tager udgangspunkt i en analyse af EU’s udbudsregler i bred forstand og diskuterer også implementeringen heraf i dansk ret. EU’s primærret af betydning for udbud (traktaterne, de almindelige retsprincipper og grundlæggende rettigheder) er udviklet gradvis i de ca. 60 år EF/EU har eksistere...
DKK 649
Forfattere Ruth Nielsen (forfatter), Grith Skovgaard Ølykke (forfatter)
Udgivet 10 august 2015
Længde 865 sider
Genrer Jura, Faglitteratur
Sprog Danish
Format pdf
Beskyttelse Adobe DRM
ISBN 9788757497854
EU’s Udbudsregler– i dansk kontekst omhandler udbud af offentlige kontrakter i Danmark og EU med hovedvægten på EU-reglerne, herunder EU’s udbudsdirektiv fra 2014. Bogen har primært et teoretisk sigte. Den tager udgangspunkt i en analyse af EU’s udbudsregler i bred forstand og diskuterer også implementeringen heraf i dansk ret. EU’s primærret af betydning for udbud (traktaterne, de almindelige retsprincipper og grundlæggende rettigheder) er udviklet gradvis i de ca. 60 år EF/EU har eksisteret. I de første år blev reglerne om offentlige udbud overvejende set som et eksempel på anvendelse af logikken bag EU’s indre marked. Efter Lissabon-Traktatens ikrafttræden (1.12.2009) betegner art. 3 TEU den variant af markedsøkonomi, som EU bygger på, som social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne. I forarbejderne til udbudsdirektivet fra 2014 ses offentlige udbud som et markedsbaseret instrument til at realisere Europa 2020-strategien om intelligent, dvs. videns og innovationsbaseret, bæredygtig og inklusiv vækst. Ud over primærretten er der på EU-niveau vedtaget særlige direktiver om udbud, i 2014 et generelt udbudsdirektiv (2014/24/EU), et koncessionsdirektiv (2014/23/EU) og et forsyningsvirksomhedsdirektiv (2014/25/EU). Udbudsdirektivet fra 2014 er hovedemnet i denne, der også indeholder et kapitel om koncessionskontrakter. Der er ikke taget hensyn til materiale fremkommet efter 1. maj 2015.