Finansselskabsret (e-bog) af Lennart
Tilføj til ønskeliste Gratis uddrag
  • Tilføj til bibliotek
  • Læs gratis uddrag
  • Embed-kode

Finansselskabsret e-bog

DKK 349
(0)
Bogen omhandler finansselskabsretten, der angår de særlige selskabsretlige regler, som er bygget oven på eller ved siden af den almindelige selskabsret, der gælder for alle aktieselskaber. Finansselskabsretten kan bl.a. findes i den nye selskabslov, men den findes først og fremmest i den lovgivning, som regulerer kapitalmarkedsretten (dvs. lov om finansiel virksomhed, værdipapirhandelsloven og firmapensions-kasseloven). Finansselskabsretten er i de senere år vokset dramatisk i omfang og kompl...
DKK 349
Undertitel - samspillet mellem selskabsret og kapitalmarkedsret
Forfattere Lennart Lynge Andersen (forfatter), Peer Schaumburg-Müller (forfatter)
Udgivet 18 december 2009
Længde 231 sider
Genrer Jura, Faglitteratur
Sprog Danish
Format pdf
Beskyttelse Adobe DRM
ISBN 9788757492828
Bogen omhandler finansselskabsretten, der angår de særlige selskabsretlige regler, som er bygget oven på eller ved siden af den almindelige selskabsret, der gælder for alle aktieselskaber. Finansselskabsretten kan bl.a. findes i den nye selskabslov, men den findes først og fremmest i den lovgivning, som regulerer kapitalmarkedsretten (dvs. lov om finansiel virksomhed, værdipapirhandelsloven og firmapensions-kasseloven). Finansselskabsretten er i de senere år vokset dramatisk i omfang og kompleksitet, hvilket medfører et behov for at afdække de spørgsmål, denne disciplin rejser. Frem for at behandle hele finansselskabsretten har bogens forfattere udvalgt centrale områder fra selskabs- og finansselskabsretten og behandlet disse områder mere dybde- og tværgående. Indhold – Oversigt Kapitel 1. Indføring 13 1.1. Introduktion til bogen, herunder afgrænsning 13 1.2. Selskabs- og kapitalmarkedsret 14 1.3. Finansselskabsretten 24 1.4. Kapitalmarkedsrettens virksomheder 35 Kapitel 2. Kapitalmarkedsrettens myndigheder og selskabsretlige tilsyn 47 2.1. Finanstilsynet 47 2.2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 58 2.3. Det Finansielle Virksomhedsråd 61 2.4. Fondsrådet 71 2.6. Domstolene 78 Kapitel 3. Tilladelsesregler 83 3.1. Introduktion 83 3.2. Finansielle virksomheder 93 3.3. Børsretten 103 3.4. Firmapensionskasser 117 Kapitel 4. Ejerregler 121 4.1. Introduktion 121 4.2. Finansielle virksomheder 121 4.3. Børsretten 126 4.4. Firmapensionskasser 133 Kapitel 5. Ledelsesregler 137 5.1. Introduktion 137 5.2. Særlige ledelsesregler 138 5.3. Særligt om generalforsamlingen 194 5.4. Særligt om repræsentantskab 207 Kapitel 6. Kriselovgivningen 213 6.1. Særlige selskabsretlige regler i lov om finansiel stabilitet 213 6.2. Varige bestemmelser 225 Litteratur 229 Domsregister 231 Indhold – Detaljeret Kapitel 1. Indføring 13 1.1. Introduktion til bogen, herunder afgrænsning 13 1.2. Selskabs- og kapitalmarkedsret 14 1.3. Finansselskabsretten 24 1.4. Kapitalmarkedsrettens virksomheder 35 1.4.1. Finansielle virksomheder 35 1.4.1.1. Pengeinstitutter 36 1.4.1.2. Forsikringsselskaber 36 1.4.1.3. Realkreditinstitutter 38 1.4.1.4. Andre virksomhedsformer 38 1.4.2. Operatørselskaber og børsselskaber 39 1.4.3. Firmapensionskasser 41 Kapitel 2. Kapitalmarkedsrettens myndigheder og selskabsretlige tilsyn 47 2.1. Finanstilsynet 47 2.1.1. Introduktion 47 2.1.2. Finansielle virksomheder 48 2.1.3. Børsretten 53 2.1.4. Firmapensionskasser 55 2.2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 58 2.3. Det Finansielle Virksomhedsråd 61 2.3.1. Introduktion 61 2.3.2. Kompetence 62 2.3.3. Tavshedspligt 63 2.3.4. Sagsbehandlingsregler 63 2.3.5. Offentliggørelse 65 2.3.6. Særlige regler i forbrugersager 68 2.3.7. Undtagelser fra offentliggørelse af afgørelser 68 2.3.8. Anke 69 2.4. Fondsrådet 71 2.4.1. Introduktion 71 2.4.2. Kompetence 72 2.4.3. Tavshedspligt 74 2.5. Erhvervsankenævnet 75 2.6. Domstolene 78 Kapitel 3. Tilladelsesregler 83 3.1. Introduktion 83 3.2. Finansielle virksomheder 93 3.2.1. Introduktion 93 3.2.2. Pengeinstitutter 93 3.2.3. Realkreditinstitutter 94 3.2.4. Værdipapirhandlere og fondsmæglerselskaber 95 3.2.5. Investeringsforvaltningsselskaber 96 3.2.6. Forsikringsselskaber 97 3.2.7. Krav om selskabsform 100 3.2.8. Tilladelseskrav 100 3.2.9. Registrering 102 3.3. Børsretten 103 3.3.1 Operatørselskaberne 103 3.3.2 Børsselskaberne 105 3.3.2.1. Introduktion 105 3.3.2.2. Optagelsesbetingelser 107 3.4. Firmapensionskasser 117 Kapitel 4. Ejerregler 121 4.1. Introduktion 121 4.2. Finansielle virksomheder 121 4.3. Børsretten 126 4.3.1. Operatørselskaberne 126 4.3.2. Børsselskaber 129 4.4. Firmapensionskasser 133 Kapitel 5. Ledelsesregler 137 5.1. Introduktion 137 5.2. Særlige ledelsesregler 138 5.2.1. Finansielle virksomheder 139 5.2.1.1. Erfaringskrav 139 5.2.1.2. Krav til forretningsordenen 141 5.2.1.3. Tegningsret og prokura 142 5.2.1.4. Kompetencefordeling og indretning 144 5.2.1.5. Indkaldelse til bestyrelsesmøde og bestyrelsesmødet 148 5.2.1.6. Indgreb i den frie aftaleret ved outsourcing 151 5.2.1.7. Inhabilitet 154 5.2.1.8. Tavshedspligt 161 5.2.1.9. Direktøren kan påbydes afsat 162 5.2.1.10. Regler for andre virksomhedsformer end aktieselskaber 163 5.2.2. Børsretten 166 5.2.2.1. Operatørselskaberne 166 5.2.2.1.1. Erfaringskrav 166 5.2.2.1.2. Bestyrelsen 167 5.2.2.1.3. Krav til forretningsordenen 168 5.2.2.1.4. Engagement og spekulation 169 5.2.2.1.5. Direktøren kan påbydes afsat 172 5.2.2.1.6. Indgreb i den frie aftaleret ved outsourcing 174 5.2.2.1.7. Tavshedspligt 174 5.2.2.1.8. Årsrapport 175 5.2.2.2. Børsselskaberne 175 5.2.2.2.1 Egne aktier 176 5.2.2.2.2. Forbud mod »arbejdende bestyrelsesformand« 177 5.2.2.2.3. Navnenotering af ledelsens aktier 178 5.2.2.2.4. Incitamentsaflønning til bestyrelse og direktion 179 5.2.2.2.5. Særregel om uddeling af selskabets midler 182 5.2.2.2.6. Bestyrelsens forretningsorden 185 5.2.2.2.7. Stemme- og ejerlofter 186 5.2.3. Firmapensionskasser 188 5.2.3.1. Bestyrelsens sammensætning 188 5.2.3.2. Sponsorvirksomhedens garanti 189 5.2.3.3. Særlige inhabilitetsregler 190 5.2.3.4. Direktør kan påbydes afsat 192 5.2.3.5. Indgreb i den frie aftaleret ved outsourcing 192 5.2.3.6. Forretningsgange 193 5.2.3.7. Stemmeregler 193 5.3. Særligt om generalforsamlingen 194 5.3.1. Finansielle virksomheder 194 5.3.1.1. Introduktion 194 5.3.1.2. Middelbar offentlighed 194 5.3.1.3. Særlige regler om indkaldelse 197 5.3.1.4. Partsbegrebet 198 5.3.1.5. Manglende mulighed for at træffe beslutning uden afholdelse af generalforsamling 199 5.3.2. Børsselskaber 199 5.3.2.1. Særlig beslutningsret for aktionærerne 199 5.3.2.2. Indkaldelse og offentliggørelse af forløb 200 5.3.2.3. Middelbar offentlighed 203 5.3.2.4. Spørgsmålsret 204 5.3.2.5. Revisors deltagelse 204 5.3.3. Firmapensionskasser 205 5.4. Særligt om repræsentantskab 207 Kapitel 6. Kriselovgivningen 213 6.1. Særlige selskabsretlige regler i lov om finansiel stabilitet 213 6.1.1. Reguleringsmetoden 216 6.1.2. Udbytte 216 6.1.3. Forbud mod kapitalnedsættelser mv. 219 6.1.4. Aktieoptionsprogrammer o.lign. 219 6.1.5. Opsamling 224 6.2. Varige bestemmelser 225 6.2.1. Indgreb i løndannelsen 225 6.2.2. Forbud mod short selling af aktier 227 Litteratur 229 Domsregister 231 Forord Mens børsretten efterhånden er ganske velbeskrevet i teorien, er den særlige selskabsret, der er udviklet inden for kapitalmarkedsretten, ikke nærmere behandlet. Vi har valgt at kalde denne del af selskabsretten for »finansselskabsretten«. Denne angår de særlige selskabsretlige regler, som er bygget oven på eller ved siden af den almindelige selskabsret, som gælder for alle aktieselskaber. Finansselskabsretten kan findes i den almindelige selskabsretlige regulering, først og fremmest aktieselskabsloven (herefter: AL) (og i endnu videre omfang i den nye selskabslov, som forventes at træde i kraft 18. januar 2010), men den findes først og fremmest i den lovgivning, som regulerer kapitalmarkedsretten, bl.a. lov om finansiel virksomhed og værdipapirhandelsloven. Finansselskabsretten er i de senere år vokset dramatisk i omfang og kompleksitet, og der er behov for at afdække de spørgsmål, denne disciplin rejser. Det har dog ikke – i første omgang i hvert fald – været hensigten at behandle hele finansselskabsretten. I stedet har vi udtaget centrale områder fra selskabs- og finansselskabsretten og behandlet disse områder mere dybde- og tværgående. Vi har begge bl.a. på CBS undervist i kapitalmarkedsretlige fag og konstateret, at der mangler en juridisk fremstilling af den egentlige kapitalmarkedsret. Denne fremstilling er således den første, der i et bredere perspektiv forsøger at favne kapitalmarkedsretten på tværs af deldisciplinerne, som fx børsretten, bankvirksomhedsretten, forsik¬rings¬virksomheds¬retten mv. Under arbejdet har det gang på gang slået os, hvilken detailrigdom dette felt frembyder. Hvis man som læser synes, at der omtales mange paragraffer og mange enkeltheder, kan vi kun erklære os: Helt enige.