Jean de Saintré | Barnegidslet (e-bog
Tilføj til ønskeliste
Antoine de La Sale (forfatter)

Jean de Saintré | Barnegidslet e-bog

DKK 111
(0)
Paperback versionAntoine de La Sales to fortællinger er skrevet i det 15. århundrede og handler om ridderliv i senmiddelalderen.Jean de Saintré – den første originale prosaroman på fransk – beskriver et høvisk kærlighedsforhold mellem ridderen Jean de Saintré og den adelige Belle Cousine. Foranlediget af Belle Cousines utroskab med en ung abbed, får affæren en dramatisk udgang, der kulminerer i en tvekamp på liv og død. Romanen skildrer i detaljer livet ved det franske kongehof, dets overdådi...
DKK 111
Undertitel To franske ridderfortællinger
Forfattere Jens Rasmussen (oversætter), Antoine de La Sale (forfatter)
Udgivet 1 januar 2006
Længde 216 sider
Genrer
Sprog Danish
Format pdf
Beskyttelse Adobe DRM
ISBN 9788763506298
Paperback versionAntoine de La Sales to fortællinger er skrevet i det 15. århundrede og handler om ridderliv i senmiddelalderen.Jean de Saintré – den første originale prosaroman på fransk – beskriver et høvisk kærlighedsforhold mellem ridderen Jean de Saintré og den adelige Belle Cousine. Foranlediget af Belle Cousines utroskab med en ung abbed, får affæren en dramatisk udgang, der kulminerer i en tvekamp på liv og død. Romanen skildrer i detaljer livet ved det franske kongehof, dets overdådige banketter og ceremonier såvel som hovedpersonernes listige manøvrer og drabelige dyster.Barnegidslet er den gribende beretning om henrettelsen af et barnegidsel under Hundredsårskrigen. Den franske kommandant for fæstningen i Brest nægter at overgive byen til de belejrende englændere og bringes herved til at ofre sin eneste søn, som han har stillet som gidsel. Dette tunge valg træffer kommandanten, støttet af sin hustru, for at redde sin ridderære. Den korte fortælling er oprindelig en del af et trøsteskrift til en fornem adelsdame, der lige som borgfruen opfordres til at vise styrke og bøje sig under Guds vilje.Fortællingerne er oversat til dansk af Jens Rasmussen, som også har forsynet bogen med en fyldig indledning om riddertidens høviske skikke og idealer. Jens Rasmussen, f. 1916, prof.emer., dr.phil. Ansat som professor i fransk og sprogssystematik ved Handelshøjslolen i København 1965–1986, prorektor 1971-74, dekan ved Det Erhvervssproglige Fakultet 1975-77. Har især beskæftiget sig med fransk grammatik, stilistik og leksikografi. Medforfatter til Moderne fransk grammatik (4. udg. 1993) og Dansk-fransk erhvervskommunikation (2002). Hovedredaktør ved de reviderede udgaver af Blinkenberg og Høybyes Dansk-fransk ordbog (1991) og Fransk-dansk ordbog (1998). De oversatte tekster har han tidligere behandlet i sin disputats fra 1958 om fransk fortællende prosa i det 15. århundrede. EnglishThe two translated stories date from the 15th century and deal with chivalry and chivalrous ideals in the late Middle Ages. The first story is a novel which describes an example of courteous love that ends up with the infidelity of the beloved lady, the punishment of the rival, a young abbot, and the unmasking of the lady. This novel gives a vivid picture of life at the royal French court and the splendour and luxury displayed at the numerous jousts in which the hero is a constant winner. The story, which is the first original French prose novel, is characterized by a pleasant tone, vivid dialogues and a realistic description of the settings.The second story is a harrowing account of the execution of an infant hostage during the Hundred Years’ War. The French commandant of the fortress of Brest refuses to surrender this town to the besieging English, hereby sacrificing his only son whom he has delivered as a hostage. He makes this cruel choice, strongly urged by his wife, in order to save his chivalrous honour. The story is part of a longer text which is intended to bring consolation to a distinguished noblewoman, who is encouraged to follow the example of the mother of the sacrificed child by summoning all her strength of mind and submitting to the will of God. Forlagets emneord: Litteratur - Middelalderstudier - Litteraturhistorie - Roman - Adel - Kærlighed - Ridderroman - Frankrig - Antoine de La Sale - 15. årh. - Dansk