Kristendommens påskefortællinger (e-b
Tilføj til ønskeliste Gratis uddrag
  • Tilføj til bibliotek
  • Læs gratis uddrag
  • Embed-kode
Niels Willert (forfatter)

Kristendommens påskefortællinger (Antikken & kristendommen #1) e-bog

DKK 164
(0)
Fortællingerne om Jesu lidelse, død og opstandelse indtager en central plads i de fire nytestamentlige evangelier og vidner om, hvad de første kristne forbandt med påsken. Med Kristendommens påskefortællinger gives der for første gang på dansk en samlet behandling af de fire evangeliers passionsfortællinger samt af de to apokryfe evangelier, Petersevangeliet og Nikodemusevangeliet. I bogens indledende afsnit introduceres først de ældste traditioner om Jesu lidelse, død og opstandelse, som de ...
DKK 164
Undertitel Litterære, teologiske og historiske perspektiver på evangeliernes passionsfortællinger som bibelske genskrivninger
Forfattere Niels Willert (forfatter)
Forlag Eksistensen
Udgivet 21 februar 2017
Længde 628 sider
Genrer Religion og Filosofi, Faglitteratur
Serie Antikken & kristendommen
Nummer i serie 1
Sprog Danish
Format pdf
Beskyttelse Vandmærket
ISBN 9788741000435
Fortællingerne om Jesu lidelse, død og opstandelse indtager en central plads i de fire nytestamentlige evangelier og vidner om, hvad de første kristne forbandt med påsken. Med Kristendommens påskefortællinger gives der for første gang på dansk en samlet behandling af de fire evangeliers passionsfortællinger samt af de to apokryfe evangelier, Petersevangeliet og Nikodemusevangeliet. I bogens indledende afsnit introduceres først de ældste traditioner om Jesu lidelse, død og opstandelse, som de foreligger hos apostlen Paulus. Derpå gives en oversigt over de fire evangelier med særlig vægt på deres passionsfortællinger og set i lyset af deres specifikke litterære og teologiske træk samt den historiske situation, hvori de er blevet til. I bogens hoveddel gennemgås de fire passionsfortællinger i form af en synoptisk fremstilling, der følger passionsdramaet fra de jødiske lederes beslutning om at få Jesus arresteret og henrettet og frem til disciplenes erfaring af den tomme grav og deres møde med den opstandne Jesus. Den synoptiske behandling af teksterne ledsages af ekskurser, der omhandler relevante spørgsmål af litterær, teologisk og historisk karakter. Ved at læse passionsfortællingerne som litterære og teologiske genskrivninger i forhold til hinanden bidrager bogen til en forståelse af evangelierne som bibelske genskrivninger med Markus- og Lukasevangeliet som henholdsvist det ældste og det yngste værk. Niels Willert er dr.theol. på en afhandling om Markusevangeliets passionsfortælling og inden da lic.theol. på en afhandling om opfattelsen af Pilatus i jødiske og kristne tekster. Willert har således gennem mange år beskæftiget sig med kristendommens påskefortællinger og den antikke kristendom i forhold til jødedom og romermagt. Han har publiceret bøger og artikler om emnet på dansk og engelsk. Willert har i sit arbejdsliv udover at have været sognepræst i Rørvig været lektor på universiteterne i Aarhus og København og på læreruddannelsen i UCC.