Lærebog i Vandforurening (e-bog) af P
Tilføj til ønskeliste Gratis uddrag
  • Tilføj til bibliotek
  • Læs gratis uddrag
  • Embed-kode
Poul Harremoës (forfatter), Anders Malmgren-Hansen (forfatter)

Lærebog i Vandforurening e-bog

DKK 164
(0)
Klassisk lærebog fra 1990 Teknisk Hygiejne har sin oprindelse i de tekniske foranstaltninger, som blev taget i anvendelse til forebyggelse af vandbårne sygdomme, foranlediget af koleraepidemien i 1853. Historisk er teknisk hygiejne den tekniske pendant til den lægelige hygiejne. De tekniske foranstaltninger var vandforsyning med rent vand fra omgivelserne, bragt til byerne i rør under tryk, og afledning af spildevand i et afløbssystem. Herved blev der etableret en klar barriere mellem det ren...
DKK 164
Forfattere Poul Harremoës (forfatter), Anders Malmgren-Hansen (forfatter)
Udgivet 21 oktober 2013
Længde 474 sider
Genrer Psykologi og Pædagogik, Faglitteratur
Sprog Danish
Format pdf
Beskyttelse Adobe DRM
ISBN 9788750210757
Klassisk lærebog fra 1990 Teknisk Hygiejne har sin oprindelse i de tekniske foranstaltninger, som blev taget i anvendelse til forebyggelse af vandbårne sygdomme, foranlediget af koleraepidemien i 1853. Historisk er teknisk hygiejne den tekniske pendant til den lægelige hygiejne. De tekniske foranstaltninger var vandforsyning med rent vand fra omgivelserne, bragt til byerne i rør under tryk, og afledning af spildevand i et afløbssystem. Herved blev der etableret en klar barriere mellem det rene og det snavsede vand. Effektiviteten af denne tekniske barriere illustreres af den ringe forekomst af vandbårne sygdomme i det moderne bysamfund. Den bymæssige udvikling, samfundets industrialisering og landbrugets effektivisering har imidlertid ført til stigende forurening gennem de sidste halvandet hundrede år- ikke mindst inden for de sidste fyrre år. Udledningen af urenset eller dårligt renset spildevand har ført til uacceptabel forurening af vandløb, søer og havet. Nedsivning af forurenende stoffer truer grundvandet, som i Danmark er den helt dominerende kilde til vandforsyning. Tingene kan ikke længere holdes adskildt og må ses i sammenhæng. Faget Teknisk Hygiejne beskæftiger sig med teknikken i at fremskaffe rent vand til vandforsyningen og med at aflede og rense spildevand, således at forurening af det vandige miljø begrænses. Foruden teknikken i de sanitære transportsystemer, vandforsyningsnettet og afløbsnettet, er renseteknikken i vandværker og i rensningsanlæg for spildevand fagets hovedemne for så vidt angår vand.