Religion, skole og kulturel integrati
Tilføj til ønskeliste

Religion, skole og kulturel integration i Danmark og Sverige e-bog

DKK 117
(0)
Paperback version I bogen ses integration oppefra - som en opgave for de to stater, Danmark og Sverige. Det er de offentlige, nationale undervisningssystemer, der forener befolkningerne, og bogens ærinde er først og fremmest at give rum for at overveje, hvordan religionsundervisningen kan medvirke til, at eleverne bliver gode demokrater. Denne linje følges i den danske kristendoms- og religionsundervisning fra Kvalitetsudviklingsprojektet i 1994 til Fælles Mål i 2004. Også undervisningen i gy...
DKK 117
Udgivet 1 januar 2006
Længde 389 sider
Genrer
Sprog Danish
Format pdf
Beskyttelse Adobe DRM
ISBN 9788763505253
Paperback version I bogen ses integration oppefra - som en opgave for de to stater, Danmark og Sverige. Det er de offentlige, nationale undervisningssystemer, der forener befolkningerne, og bogens ærinde er først og fremmest at give rum for at overveje, hvordan religionsundervisningen kan medvirke til, at eleverne bliver gode demokrater. Denne linje følges i den danske kristendoms- og religionsundervisning fra Kvalitetsudviklingsprojektet i 1994 til Fælles Mål i 2004. Også undervisningen i gymnasieskolen bliver behandlet, og der gøres rede for religionsundervisningens frihedsgrader, idet opmærksomheden især rettes mod religiøse friskoler i Danmark og Sverige. En lang række forskere og skolefolk mødes i bogen for at give et systematisk overblik over religionernes status i Europa i almindelighed og Danmark og Sverige i særdeleshed. Det er engagerede folk med forskellige agendaer, og billedet tegner sig yderligere broget på grund af kirkernes forskellige stilling i Danmark og Sverige. Bogen rejser tillige en række spørgsmål: Hvorledes kan man i Øresundsregionen, som i stigende grad er et flerreligiøst område, gennem skolevæsenet fremme integrationsprocessen og sikre ligeværdighed mellem livstolkninger og religiøse værdier? Hvordan kan religionsundervisningen i Sverige og Danmark bidrage til den gensidige forståelse og respekt mellem tilhængere af forskellig tro? Bør faget kristendomskundskab i den danske folkeskole med dette for øje skifte navn til »religion«? Bogens 19 bidrag stiller skarpt på disse spørgsmål og vil være velegnet til temalæsninger ved universiteter og læreruddannelser og vil være en nyttig opslagsbog for elever på gymnasier og voksenuddannelsescentre. Bidragene er skrevet af både danske og svenske forskere og udkommer som et særnummer af tidsskriftet CHAOS (ISSN 0108 4453). Bidragydere: Jonas Alwall, teol dr i religionssociologi vid Lunds universitet och prefekt för Institutionen för socialt arbete. Sköndalsinstitutet, Ersta Sköndal högskola, Herbert Widmans väg 12, S-128 85 Sköndal. Peter Birkelund Andersen, mag.art., ph.d., lektor ved Københavns Universitet, Institut for tværkulturelle og regionale studier – sprog, religion og samfund, Afdelingen for religionshistorie, Leifsgade 33, DK-2300 København S. Per Bregengaard, cand.mag., uddannelses- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Rådhuset, DK-1599 København V. Mette Buchardt, cand.theol., ph.d.-studerende Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet, Njalsgade 80, 2300 København S. Lisbet Christoffersen, cand.jur., ph.d., lektor i samfundsvidenskab med særligt henblik på offentlig ret. Forskningskoordinator for Københavns Universitets satsningsområde »Religion i det 21. århundrede «. Roskilde Universitetscenter, Institut VIII, bygning 25.1, postboks 260, DK-4000 Roskilde. Curt Dahlgren, teol dr, professor ved Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Allhelgona Kyrkogata 8, S-223 62 Lund. Signe Frederiksen, cand.mag., United Nations Development Programme (UNDP), Addis Abeba, Etiopien. Asger Hermansen, Undervisningsministeriets fagkonsulent for faget kristendomskundskab i den danske folkeskole, Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, Kontor for folkeskolen, Frederiksholms Kanal 26, DK-1220 København K. Tim Jensen, mag.art. i religionshistorie, lektor ved Syddansk Universitet, Institut for filosofi, pædagogik og religionsstudier, Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Steffen Johannessen, cand.theol., tidl. lektor ved Danmarks Lærerhøjskole og Danmarks Pædagogiske Universitet. Privat: Tikøbvej 11 B, DK-3060 Espergærde. Mogens Krabek, skoleleder, Bordings Friskole, Øster Søgade 86- 88, DK-2100 København Ø. Rune Larsson, teol dr, tidl. lektor ved Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap. Privat: Furugatan 16, S-234 41 Lomma. Carin Laudrup, cand.mag., ekstern lektor ved Københavns Universitet, Institut for tværkulturelle og regionale studier – sprog, religion og samfund, Afdelingen for religionshistorie, Leifsgade 33, DK-2300 København S. Finn Madsen, cand.phil., ph.d. Privat: Østrigsgade 30, 1. sal th., DK-2300 København S. Jonas Otterbeck, fil dr, universitetslektor ved Malmö högskola, Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER), Citadellsvägen 9, S-205 06 Malmö. Niels Reeh, cand.mag., ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet, Institut for tværkulturelle og regionale studier – sprog, religion og samfund, Afdelingen for religionshistorie, Leifsgade 33, DK-2300 København S. Knud Rendtorff, cand.theol., lektor ved Syddansk Universitet, Institut for filosofi, pædagogik og religionsstudier, Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Gunilla Selander, fil mag, tidl. universitetsadjunkt ved Malmö Lärarhögskola. Privat: V. Häggviksvägen 17, S-236 32 Höllviken. Tallat Shakoor, cand.mag., ekstern lektor, Københavns Universitet, Institut for tværkulturelle og regionale studier – sprog, religion og samfund, Afdelingen for religionshistorie, Leifsgade 33, DK- 2300 København S. Jørgen Stenbæk, cand.theol., tidl. lektor ved Aarhus Universitet, Det Teologiske Fakultet. Privat: Frederikshaldvej 28, DK-8300 Odder. Boel Westerberg, Fil Mag & Teol Lic., universitetslektor i religionskunskap. ved Malmö högskola, Lärarutbildningen, Nordenskiöldsgatan 10, S-205 06 Malmö Forlagets emneord: Religion og teologi - Undervisningsmidler og pædagogik - Folkeskolen - Gymnasieskolen - Islam - Kristendom - Pædagogik - Multikulturalisme - Danmark - Sverige - 20. årh. - 21. årh. - Dansk