Undervisning mellem hensigt og uforud
Tilføj til ønskeliste
Ane Qvortrup (forfatter), Tina Bering Keiding (forfatter)

Undervisning mellem hensigt og uforudsigelighed e-bog

DKK 319
(0)
Der eksisterer en altoverskyggende tendens i uddannelsessystemet og i den pædagogiske/didaktiske forskning til at tale om læring i stedet for undervisning. Vi taler for eksempel om læreprocesser, læringsmiljøer, læringsmetoder og om (e-)læringssystemer. I tråd med det anvender vi i høj grad teorier om læring frem for didaktiske teorier til at beskrive og analysere, hvad der foregår i undervisningen. Også uddannelsespolitisk ser vi en stærk orientering mod læring i form af en interesse for und...
DKK 319
Forfattere Ane Qvortrup (forfatter), Tina Bering Keiding (forfatter)
Forlag Dafolo A/S
Udgivet 31 maj 2018
Længde 172 sider
Genrer Psykologi og Pædagogik, Faglitteratur
Sprog Danish
Format epub
Beskyttelse Adobe DRM
ISBN 9788771607123
Der eksisterer en altoverskyggende tendens i uddannelsessystemet og i den pædagogiske/didaktiske forskning til at tale om læring i stedet for undervisning. Vi taler for eksempel om læreprocesser, læringsmiljøer, læringsmetoder og om (e-)læringssystemer. I tråd med det anvender vi i høj grad teorier om læring frem for didaktiske teorier til at beskrive og analysere, hvad der foregår i undervisningen. Også uddannelsespolitisk ser vi en stærk orientering mod læring i form af en interesse for undervisningens resultater italesat gennem begreber som læringsudbytte, læringsmål og læringsindikatorer. Læringsorienteringen er velbegrundet i den forstand, at god undervisning interesserer sig for den lærende og dennes læring. Men den ensidige optagethed af læreprocesser og læringsaktiviteter har også haft en række mere uhensigtsmæssige sideeffekter. Bogens udgangspunkt er, at læring og undervisning i uddannelsessammenhænge ikke skal tænkes ud fra en enten-eller-skematik, men som en både-og-skematik, hvor delene ikke smelter sammen til en mellemting, men hvor forskellen netop opretholder sin spændstighed. Ambitionen med denne bog er således at formulere et bidrag til den analytiske didaktik, som giver os mulighed for at reflektere over udvalgte didaktiske temaer på en ny måde. Bogen adresserer en række aktuelle spørgsmål: Hvor er didaktikken i dag? Hvad er uddannelse og undervisning set fra et systemteoretisk perspektiv, og hvordan hjælper systemteorien os til at reflektere over spændingsfeltet mellem undervisning som et intentionelt forehavende og undervisningens egendynamik? Hvilke vidensformer benytter den professionelle underviser sig af? Hvad er didaktisk professionalitet, og hvad vil det sige at handle didaktisk rationelt? Hvordan kan undervisningen iagttage elevers læring eller mangel på samme? Og hvilke former for viden skal uddannelsessystemet bidrage til? Hvorfor er læringsmål relevante set fra en didaktisk synsvinkel? Hvori består deres potentiale og risici, og hvilke former for målbeskrivelser har vi brug for i undervisningen? Hvordan kan vi analysere de mange teknologier, vi har til rådighed i forhold til at håndtere undervisningens usandsynligheder? '... et vigtigt og spændende bidrag til den almendidaktiske teoriudvikling og didaktiske kritik' - Fra bogens forord af Alexander von Oettingen