Uppfattningen av lärandestrategier ho
Tilføj til ønskeliste
Heidi Harju-Luukkainen, (forfatter), Sari Sulkunen (forfatter), Sofia Stolt (forfatter)

Uppfattningen av lärandestrategier hos elever som för det mesta talar finska hemma, men går i svenskspråkig skola (Kognition & Pædagogik #9) e-bog

DKK 48
(0)
I Finland är skolsystemet uppbyggt kring de två nationalspråken finska och svenska så att det finns separata skolor för de båda språkgrupperna. I de finskspråkiga skolorna talar omkring 5 procent av eleverna ett annat språk än skolspråket hemma (Harju-Luukkainen & Nissinen, 2011). I de svenskspråkiga skolorna är motsvarande siffra däremot omkring 19 procent. Av dessa elever talar största delen för det mesta finska hemma (Harju-Luukkainen & Nissinen, 2011). Enlig de senaste undersöknin...
DKK 48
Forfattere Heidi Harju-Luukkainen, (forfatter), Sari Sulkunen (forfatter), Sofia Stolt (forfatter)
Udgivet 25 marts 2016
Genrer Psykologi og Pædagogik, Faglitteratur
Serie Kognition & Pædagogik
Nummer i serie 9
Sprog Danish
Format pdf
Beskyttelse Vandmærket
ISBN 9788771851601
I Finland är skolsystemet uppbyggt kring de två nationalspråken finska och svenska så att det finns separata skolor för de båda språkgrupperna. I de finskspråkiga skolorna talar omkring 5 procent av eleverna ett annat språk än skolspråket hemma (Harju-Luukkainen & Nissinen, 2011). I de svenskspråkiga skolorna är motsvarande siffra däremot omkring 19 procent. Av dessa elever talar största delen för det mesta finska hemma (Harju-Luukkainen & Nissinen, 2011). Enlig de senaste undersökningar har de svenskspråkiga skolorna klarat sig sämre i både internationella och nationella jämförelser. I en tidigare PISA- undersökning har man kunnat konstatera att eleverna i de svenskspråkiga skolorna har bristande förståelse av bland annat inlärningsstrategier i läsning i jämförelse med de elever som går i finskspråkig skola. Denna bristande förståelse har till en del även förklarat de svagare inlärningsresultaten i läsning. I den här artikeln granskar vi närmare elever i en svenskspråkig skola i staden Vanda, där en stor del av eleverna för det mesta talar finska hemma. Vidare undersöker vi elevernas lärandestrategier i årskursen 7-9, med samma elevenkät som har använts i PISAundersökningen 2009. Enligt resultaten ser vi skillnader i elevernas förståelse för de relevanta lärandestrategierna beroende på om eleven talar mest finska eller svenska hemma. Dessa resultat tyder på att relevanta lärandestrategier kan bli bristfälliga hos elever vars skolspråk inte nödvändigtvis är hens starkaste språk.