Roskilde Universitetsforlag

Vis mig kun

Aktør-netværksteori - Latours, Callons og Laws materielle semiotik

Torben Elgaard Jensen DKK 30
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Socialkonstruktivistiske analysestrategier - en introduktion

Niels Åkerstrøm Andersen, Carsten Bagge Laustsen, Anders Esmark DKK 28
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Menneskevidenskaberne 2

Søren Kjørup DKK 249
Læs Mere
Ønsk

Poststrukturalistiske analysestrategier - en introduktion

Carsten Bagge Laustsen, Anders Esmark DKK 37
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Habitus, kapital og felt - Bourdieus greb til en analyse af praksis

Lisanne Wilken DKK 27
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Fantasmologi - Slavoj i Zizek og det sociales analytik

Carsten Bagge Laustsen DKK 27
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Socialkonstruktivistiske analysestrategier

Niels Åkerstrøm Andersen, Carsten Bagge Laustsen, Anders Esmark DKK 234
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Roller og rollekonflikter - fra entydighed til flertydighed

Birgitte Poulsen DKK 27
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Psykoanalyse - Lacans formalisering af Freud

Lilian Munk Rösing DKK 34
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Poststrukturalistiske analysestrategier

Niels Åkerstrøm Andersen, Carsten Bagge Laustsen, Anders Esmark DKK 234
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Arbejdspladsen som læringsmiljø

Vibeke Andersen, Bruno Clematide, Steen Høyrup DKK 125
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Strategier for integreret sundhedsfremme

Charlotte Bech Lau, Jesper Holm, John Andersen, Betina Dybbroe DKK 81
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Dekonstruktion- Anticentrisme og politisk polyfoni hos Derrida

Adam Diderichsen DKK 30
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Medienalyse og semantikanalyse - Niklas Luhmanns yndlingsstrukturer

Anders Esmark DKK 36
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Institutionel historie

Peter Kjær DKK 25
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Sociologiske analyser af hverdagslivet

Søren Kristiansen, Nils Mortensen DKK 36
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Menneskevidenskaberne 1

Søren Kjørup DKK 249
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Dispositivanalyse - en historisk socialanalytik hos Foucault

Marius Gudmand-Høyer, Sverre Raffnsøe DKK 28
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Ung og ordblind

Thomas Brahe, Tilde Mette Juul, Niels-Henrik Møller Hansen DKK 199
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Samfundslivets grammatik- strukturalistisk analysestrategi

Andreas Beck Holm DKK 28
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Skizoanalysens kartografiske optegnelser

Bent Meier Sørensen, Martin Fuglsang, Michael Pedersen DKK 34
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Kulturanalyse efter den kulturelle vending

Ron Eyerman DKK 22
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Værdisemiotik- tegnenes samfundsliv hos Barthes og Baudrillard

Peter Borum DKK 34
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Spil og spilleregler -om spillets analytik i samfundsvidenskaben

Erik Højbjerg DKK 40
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Fortælling som analysestrategi - en polyfonisk tilgang

Anne Reff Pedersen DKK 27
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Diskursteori - postmarxistisk hegemonianalyse hos Laclau

Allan Dreyer Hansen DKK 25
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Videnssociologien - viden og samfund hos Mannheim, Merton og Berger og Luckmann

Lars Axel Petersen DKK 27
Læs Mere
Ønsk Uddrag