Grundbog i socialvidenskab. 5 perspektiver

Vis mig kun

Velfærds- og arbejdsmarkedsmodeller

Bent Greve, Lise Lotte Hansen DKK 48
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Finansiering af velfærdsstaten

Bent Greve DKK 42
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Måling af velfærd og fordelingsanalyser

M. Azhar Hussain DKK 47
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Regulering og velfærdsprofesionelle identitet(er)

Hanne Malene Dahl DKK 40
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Globale sociale bevægelser

Silas Harrebye DKK 45
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Migration og entreprenørskab

Shahamak Rezaei DKK 45
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Social innovation og socialt entreprenørskab

Catharina Juul Kristensen DKK 40
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Socialøkonomiske virksomheder: Mellem forretning og socialt ansvar

Signe Ørkeby Gregersen, Manon Alice Lavaud DKK 42
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Revolutionen som radikal forandring

Bjørn Thomassen DKK 44
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Civilsamfund, medborgerskab og deltagelse

Thomas P. Boje DKK 47
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Uligevægt mellem familie og arbejdsliv - familiepolitik

Anders Ejrnæs, Thomas P. Boje DKK 47
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Velfærdsstatens transformation og nye sociale risici

Anders Ejrnæs, Klaus Rasborg DKK 45
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Oplevelser af velfærd

Sofie Danneskiold-Samsøe DKK 39
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Ulighed og social sammenhængskraft - i det senmorderne Danmark

Klaus Rasborg DKK 45
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Etnisk marginalisering i det postindustrielle samfund

Anders Ejrnæs DKK 44
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Solidaritet mellem arbejdstagere - død eller dynamisk?

Lise Lotte Hansen DKK 44
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Ligeløn og kønsarbejdsdelingen

Karen Sjørup DKK 44
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Fra ghetto til forsømte boligområder

Troels Schultz Larsen DKK 42
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Maskulinitet, mandeforskning og ligestilling

Kenneth Reinicke DKK 44
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Barndom og ungdom som sociale kategorier og positioner

Hanne Warming DKK 42
Læs Mere
Ønsk Uddrag

En køn stat?

Hanne Malene Dahl DKK 40
Læs Mere
Ønsk Uddrag

Etnicitet og kritiske hvidhedsstudier

Yvonne Mørck DKK 42
Læs Mere
Ønsk Uddrag