Kognition & Pædagogik

Vis mig kun

Når krav om inklusion af elever betyder kollaps af mening for lærere

Mai-Britt Herløv Petersen DKK 48
Læs Mere
Ønsk

På sporet af helheden

Bliss Browne DKK 48
Læs Mere
Ønsk

Situeret kognition og biologi

Theresa Schilhab DKK 48
Læs Mere
Ønsk

Silkeborg kommune - fra mindset til inklusionspraksis

Hanne Forsberg, Dorthe Lau DKK 48
Læs Mere
Ønsk

Inkluderende fællesskaber og lederskab

Jacob Storch, Ottar Ness DKK 48
Læs Mere
Ønsk

Kerneelementer i godt lederskab

Lynn Barendsen, Howard Gardner DKK 48
Læs Mere
Ønsk

Skoleelever får mentorer fra erhvervslivet

Tom Thinggaard Pedersen DKK 48
Læs Mere
Ønsk

Computerspil: Gode, dårlige eller noget andet?

Sara Prot, Katelyn A. McDonald, Craig A. Anderson, Douglas A. A. Gentile DKK 48
Læs Mere
Ønsk

Hvornår er et ord lydret?

Holger Juul DKK 48
Læs Mere
Ønsk

Hvordan menneskekroppens liv og emotionelt samvær fra den tidligste barndom muliggør sproget

Colwyn Trevarthen DKK 48
Læs Mere
Ønsk

Åbne praksisser og identitet

George Veletsianos DKK 48
Læs Mere
Ønsk

De interpersonelle betingelser for den kommunikative udvikling og omvendt

Kristine Jensen de López DKK 48
Læs Mere
Ønsk

Dannelse og didaktik i vuggestue og dagpleje

Anders Skriver Jensen DKK 48
Læs Mere
Ønsk

Motivation og mestrings-projekt på en skole - set i et psykologisk perspektiv

Mette Marie Ledertoug DKK 48
Læs Mere
Ønsk

Confucius styrer i den digitale lærings-arena

Jan Kristensen DKK 48
Læs Mere
Ønsk

Kommunikation, sprog og social forståelse

Per Lorentzen DKK 48
Læs Mere
Ønsk

Liten betoning på norden i studentexamensprovets skriftpraktik i Finland

Sofia Stolt DKK 48
Læs Mere
Ønsk

Sprog før sproget

Susan Hart DKK 48
Læs Mere
Ønsk

Positionering, professionsudvikling og dansen i pædagogisk vejledning og supervision

Benedicte Schilling DKK 48
Læs Mere
Ønsk

Ledelsesudfordringer ved skolereformen - især med henblik på inklusion

Camilla Brørup Dyssegaard DKK 48
Læs Mere
Ønsk

Den vanskelige transition for anbragte unge

Ole Steen Kristensen DKK 48
Læs Mere
Ønsk

Implementering af neuropædagogik i pædagogisk praksis

Steen Holsteen Jessen, Tanja J. M. Møller DKK 48
Læs Mere
Ønsk

Kollegial læring - og opmærksomheden på, hvad der skaber læring

Jakob Hassing Pedersen DKK 48
Læs Mere
Ønsk

Dannelse i individualiseringens tidsalder

Gerd Christensen DKK 48
Læs Mere
Ønsk

KP-modellen

Hans Månsson, Mette Juel Madsen DKK 48
Læs Mere
Ønsk

Dannelse: empatisk samarbejde eller fremmedgørende underkastelse?

Nadja U. Prætorius DKK 48
Læs Mere
Ønsk

Dannelse eller kompetencer

Jesper Eckhardt Larsen DKK 48
Læs Mere
Ønsk

Mening gennem innovations - og forandringsprocesser

Charlotte Bisbjerg Nielsen DKK 48
Læs Mere
Ønsk

At få begrebet mening til at give mening i en praksisteoretisk ramme

Peter Busch-Jensen DKK 48
Læs Mere
Ønsk

Språkbadet är vägen till funktionell tvåspråkighet i Finland

Heidi Harju-Luukkainen, Sofia Stolt DKK 48
Læs Mere
Ønsk